Welkom op Luchtwegmanagement

Er is nog geen voorpagina-inhoud aangemaakt.

Cursus Luchtwegmanagement op de IC

Luchtwegmanagement is één van de belangrijkste taken van de intensivist. Regelmatig zijn spoedintubaties noodzakelijk van ernstig zieke patiënten met acute respiratoire problemen. Bij de intensive care patiënt is vaak sprake van gecombineerde problematiek, is er minder tijd en zijn de omstandigheden al met al minder gunstig en fundamenteel anders dan op de operatiekamer. Dit vereist een brede aanpak met aandacht voor oxygenatie, circulatie en medicatie.

In 2012 is de NVIC met de cursus Luchtwegmanagement van start gegaan; deze cursus is praktijkgericht. Tijdens de cursus worden verschillende luchtwegtechnieken geoefend, zoals de klassieke orotracheale intubatie, het gebruik van hulpmiddelen, zoals de videolaryngoscoop en het intubatie larynxmasker. Daarnaast wordt spoedconiotomie geoefend. Nadat verschillende luchtwegstrategieën zijn besproken zullen ‘real life’ scenario’s op human patiënt simulators worden getraind. Hierbij zal vooral aandacht zijn voor een geïntegreerde benadering van de luchtweg om u voor te bereiden op de dagelijkse praktijk.

Regeling met betrekking tot nieuwe leden die zich inschrijven voor een NVIC activiteit:
- Contributieplicht gaat in vanaf de eerste van het volgende kwartaal volgend op de inschrijving, via staffel van het volledige jaarlijkse contributiebedrag.
- Na inschrijving als nieuw lid, kunt u aan een NVIC activiteit deelnemen voor de ledenprijs.
- De inschrijving als lid dient plaats te vinden vóór inschrijving aan de activiteit, u kunt dan de u toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken voor de inschrijvingen voor cursussen en congressen. 
- Opzegtermijn is vier weken voor ingang van het nieuwe contributiejaar, d.w.z. vóór 1 december van het lopende jaar.

Klik hier om in te schrijven voor lidmaatschap van de NVIC.